TS Busovača

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Rekonstrukcija i proširenje TS 110/20/10kV Busovača

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme 110kV postrojenja (dva dalekovodna polja  i dva Transformatorska polja) sa izvođenjem građevinskih radova;
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110/21(10,5)/10,5kV snage 20/20/14MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temlju transformatora i separatoru ulja;
  • Montaža i puštanje u rad ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja;
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (24 ćelije) sa izvođenje građevinskih radova na prilagodbi prostorije;
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 100kVA i ormara vlastite potrošnje 230/400VAC i 220VDC razvoda;
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje;
  • Isporuka, montaža i ispitivanje opreme postojećeg sistema za dojavu požara;
  • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja;
  • Ispitivanje građevinskih materijala, sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije uz dostavljanje atestne dokumentacije;

The smart way to energy !

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
M4 bb Šići
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
logo-deling.png
© 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
Sva prava pridržana.

Designed by: