TS Bužim

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/35/10(20) kV BUŽIM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

  • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletne 110 kV, 36 kV i 10(20) kV opreme 110kV postrojenja (dva dalekovodna polja  i jedno Transformatorsko polje) sa izvođenjem građevinskih i mašinskih radova
  • Transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110±10x1,5%/36,75/21(10,5) kV snage 20/14/20MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temlju transformatora i  separatoru ulja;
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (12 ćelije)
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 36kV postrojenja DELS-36 (4 ćelije)
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 100kVA, ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja, SCADA sistema, ormara obračunskog mjerenja, TK opreme, opreme pomoćnog napajanja i ostale opreme definisane predmetnim Ugovorom potrebne za rad transformatorske stanice
  • Isporuka, polaganje, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad niskonaponskih, kontrolnih i energetskih 20 kV i 36 kablova sa kablovskom opremom
  • Ispitivanje sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije, sistema vatrodojave uz dostavljanje atestne dokumentacije;
  • Funkcionalna ispitivanja elektro opreme, sistema i polja na objektu uz dostavljanje atestne dokumentacije;

The smart way to energy !

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
M4 bb Šići
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
logo-deling.png
© 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
Sva prava pridržana.

Designed by: