TS Gradačac

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Nabavka i ugradnja 35 kV ćelija i ostale neophodne opreme i materijala i pratećih radova za priključenje energetskog transformatora u TS 110/x kV Gradačac

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

  • Isporuka i ugradnja primarne opreme vanjskog postrojenja transformatora T3, 20 MVA
  • Proizvodnja, isporuka i montaža SN postrojenja 36 kV,  DELS-36 (3 ćelije)
  • Ugradnja zaštino upravljačkih jedinica za SN postrojenje
  • Ugradnja zaštita transformatora 110/35/10(20)kV  20/20/14 MVA
  • Ispitivanje i puštanje u rad upravljačko zaštitnih jednica, opreme i postrojenja
  • Kompletiranje SCADA sistema za novougrađenu opremu
  • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje;
  • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja;
  • Građevinski radovi na adaptaciji trafostanice i vanjskog uređenja
  • Ispitivanje građevinskih materijala uz dostavljanje atestne dokumentacije

The smart way to energy !

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine. Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.
M4 bb Šići
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
logo-deling.png
© 2023 | Deling d.o.o. Tuzla.
Sva prava pridržana.

Designed by: